U bent hier: Home / Gesteund / Voortdurende strijd tegen justitie

Voortdurende strijd tegen justitie

Beschrijving van Joke Kaviaar van de steeds verdergaande repressie tegen haar principiële verzet tegen migratiepolitiek, Fort Europa, detentiecentra en voor vrijheid van beweging. De Linkse Hulp ondersteunt haar in haar strijd met Justitie.

 

Na jaren van intensieve actie en campagnes tegen de repressieve migratiepolitiek, tegen Fort Europa, detentiecentra, en voor vrijheid van beweging, lijken ze bij justitie besloten te hebben om mij met mijn inmiddels door blokkades en bezettingen fors opgelopen strafblad maar eens te proberen te doen ophouden daarmee.


Zeer Actieve Veelpleger

 

Als eerste werd ik aangemerkt als Zeer Actieve Veelpleger + ISD, vanwege meer dan 10 antecedenten in de afgelopen 5 jaar. Het maakt niet uit over welk soort 'strafbare feiten' het gaat. Het getal 10 is maatgevend. Ik ontdekte de registratie omdat de Zaanse smeris mij een kerstkaart stuurde december 2009. Klachten ertegen werden op alle fronten afgewezen. Dus bij politie, bij justitie. Ik bleef zo geregistreerd staan. Dat heeft deze consequenties:

  • er wordt een 'adoptie agent' aangewezen. Deze wordt geacht je gemiddeld eens per twee weken te bezoeken voor een niet-vrijblijvend gesprek. Doel is je te bewegen om te 'veranderen'.. 'Mijn' adoptie agent heeft het opgegeven na twee keer te hebben gebeld. Ik liet hem weten er niet van gediend te zijn.
  • Er kunnen hogere straffen worden geëist. Dit is gebeurt in een zaak van belediging van een ambtenaar in functie. Straf; 20 uur werkstraf, 1 week voorwaardelijk. In hoger beroep werd het een boete van 400 euro, vanwege politiegeweld waar 'Vuil zwijn!' een reactie op was.
  • De doelgroep afspraak voor Zeer Actieve Veelplegers + ISD is voorts: altijd in verzekering stellen bij een VH misdrijf (waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten), contact met de ovj voor voorgeleiding RC met het oog op het vorderen van de ISD maatregel.


De ISD maatregel, wat is dat?


Het is zoals er staat een maatregel, geen straf, al komt het daar wel op neer. De maatregel is voor twee jaar, zonder aftrek van voorarrest. De maatregel heet voluit: maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders. De ISD komt voort uit de SOV, Strafrechtelijke Opvang Verslaafden. Maar waar SOV bedoeld was om vooral verslaafden te behandelen tijdens die twee jaar, is ISD een maatregel geworden ter voorkoming van recidive, en geldt het niet alleen voor verslaafden. Daarmee is het dus juridisch ook mogelijk om andere mensen tot ISD te veroordelen. Verschillende advocaten die ik hierover heb gesproken, lijkt het onmogelijk om ISD op te leggen aan een activist. Het betekent een schending van het recht op vrijheid van meningsuiting en demonstratie, wanneer men ter voorkoming van recidive zou besluiten mij twee jaar op te bergen. Ter voorkoming van acties die ik zou willen voeren dus!


Intimidatie


De registratie als Zeer Actieve Veelpleger + ISD was eind september 2010 aanleiding voor de Utrechtse recherche om mij thuis op te zoeken. Zij meenden namelijk dat zij betrouwbare informatie hadden dat ik een actie van plan was te doen in hun regio, en zij waarschuwden: “Doe het niet. Anders krijg je grote problemen met je stelselmatig daderschap.” Met andere woorden, als we je pakken, komt er een vordering ISD.
Klachten wegens intimidatie en valse beschuldiging werden afgewezen. In de klachtenprocedure werd nog even aangeleund tegen de Zaanse smeris met de vraag of dat klopte van die ISD. En ja, “Volgens informatie van de Politie Zaanstreek/Waterland staat klaagster 'op scherp'. Als zij binnen een bepaalde termijn een strafbaar feit pleegt van een bepaalde ernst kan de officier van justitie een ISD-maatregel tegen klaagster eisen bij de rechtbank.”
De Nationale Ombudsman wilde de klacht over de Utrechtse smeris niet verder onderzoeken. De bron van de informatie wordt afgeschermd.


Wat nu gedaan?


Allereerst heb ik de klachten over plaatsing op de lijst veelplegers neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Deze kwam uiteindelijk op 3 augustus 2011 met een op zich gunstig rapport. Het komt er kort gezegd op neer dat de NOM vindt dat dreigen met ISD, hetgeen aan de hand is, misbruik maken is van bevoegdheid. Zie: http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/227?aresult=4#.
Het rapport van de NOM is niet bindend. De Zaanse smeris reageerde binnen een week: “Het staat de mevrouw in kwestie uiteraard helemaal vrij te demonstreren. Maar niet om strafbare zaken te plegen. Zolang ze dat herhaaldelijk wel doet, blijft ze bij ons te boek staan als veelpleger. We zien geen aanleiding ons beleid aan te passen. Handelen vanuit een ideologie rechtvaardigt het plegen van strafbare feiten niet. De politie Zaanstreek-Waterland laat weten ook andere actievoerders aan te merken als veelplegers als ze meerdere malen aangehouden worden.”


Verzoek wijziging politiegegevens


Advocaat Jebbink is nu een bestuursrechtelijke procedure begonnen, met het rapport van de NOM in de hand. Hij heeft een verzoek ingediend tot wijziging van de politiegegevens, oftewel: het verwijderen van de veelplegersregistratie. Dit is afgewezen. Nu gaan we in beroep. Wordt dat afgewezen, dan kunnen we hogerop naar de raad van state. Wordt dat ook afgewezen, dan gaan we naar het Europees Hof. Intussen blijven politie en justitie mij behandelen als veelpleger en bestaat de kans dat een keer een ISD vordering ter tafel komt, wanneer ik ben opgepakt voor een 'VH misdrijf'. Hoewel Jebbink de kans dat ik daadwerkelijk tot ISD wordt veroordeelt klein acht, bestaat wel de mogelijkheid dat ik vanwege een ISD vordering in voorarrest wordt gehouden, indien de rechter commissaris en de raadkamer daartoe besluiten. Het is dan aan de meervoudige kamer om de vordering dan wel of niet te volgen. Hoe dat zal aflopen, is koffiedikkijken..


Arrestatie wegens opruiing


13 september jl. werd ik opgepakt door de Nationale Recherche. Aanklacht: opruiing met terroristisch oogmerk. Aanleiding: tenminste vier artikelen op mijn website:
http://www.jokekaviaar.nl/RARA.html
http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#leers_dood_vuur
http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#schoongeveegd
http://www.jokekaviaar.nl/opstand.html
Terwijl ik allang in een cel in Zwolle zat, werd bij mij thuis uitvoerig huiszoeking gedaan. Hierbij werden behalve computers, USB sticks, en harde schijven, ook zaken gefotografeerd en in beslag genomen die onmogelijk iets met de aanklacht te maken konden hebben, zoals een agenda van 2010 en  een navigatiesysteem, en een telefoonklapper. Alles wijst op een onderzoek dat niet alleen gericht is op het vinden van bewijs voor opruiing, maar op het zoeken naar contacten en willen weten waar ik wanneer ben geweest. Het onderzoek, 'Gulkana', blijkt te worden gedaan door de 'Unit Contra Terrorisme en Activisme'.


Vast en weer (vogel)vrij

Drie dagen zat ik vast, in volledige beperkingen. Tot mijn verbazing werd ik daarna vrijgelaten. Ik ben immers 'Zeer Actieve Veelpleger + ISD'... Er moest ergens een adder onder het gras zitten!
Ja hoor. De adder stak vijf dagen later zijn kop op. De officier van justitie van het landelijk parket, Schram, die het onderzoek leidt, belde het advocatenkantoor met de mededeling van zins te zijn mij opnieuw te laten arresteren, omdat de artikelen nog op mijn website staan. Een nieuwe pleegperiode is dat volgens hem, dus een nieuw strafbaar feit.
Nadien heeft Schram eerst een schriftelijke reactie van mijn advocaat afgewacht. Deze riep namelijk gelijk dat dit niet kon, dat het geen nieuw feit is, en dat het twee keer arresteren voor hetzelfde feit zou zijn, en dus onrechtmatig. De situatie nu, 18 november, is dat Schram het nemen van de definitieve beslissing als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd laat hangen.  Het is daarbij de vraag of de beslissing van te voren wordt medegedeeld. Dat verwacht ik niet, en dat is ook niet gezegd. Daarnaast is gezegd dat er gelet wordt op nieuwe teksten die ik schrijf.


Wat is opruiing?

Maar wat is eigenlijk opruiing? Met een uitspraak van de Hoge Raad in december 2009 is het begrip verruimd. Opruiing is niet meer alleen letterlijk een oproep om..
In de uitspraak van de Hoge Raad werd de navolgende mening:
"Hoewel eigenrichting afgekeurd moet worden, is de standrechtelijke executie van Jan Peter Balkenende misschien wel de verstandigste beslissing." bestraft als zijnde schuldig aan opruiing.
Met deze jurisprudentie kan elke radicale meningsuiting worden betiteld als opruiing.


Teruggave spullen


De meeste van de in beslag genomen spullen heb ik inmiddels terug. Niet terug gegeven zijn mijn computer (“Daar is 'het' mee gedaan”) en vier USB sticks omdat deze “versleuteld” zijn. Bij de teruggave van de overige spullen werd mij gevraagd “Heb je daar het wachtwoord van?” Ik heb gezegd: “Daar zeg ik niks over.”. Daarop werd gezegd dat ze die ook zouden houden, “om te ontcijferen”.


Wat gebeurt er nu verder?


Het lijkt er sterk op dat het onderzoek nog niet is afgerond. Maar wat wordt eigenlijk onderzocht? Die opruiingsaanklacht hebben ze al lang rond. Ik heb er immers nooit een geheim van gemaakt wie ik ben en wat ik schrijf. Case closed zou je zeggen, dus kom maar op met die dagvaarding. Maar nee. Men wil nog USB sticks decrypten. Er wordt duidelijk op internet verder naar mij en mijn teksten gezocht. Er wordt ook gekeken naar websites van AAGU (http://www.aagu.nl) en WSD (http://www.bambesmetbedrijf.nl en http://www.jcschiphol.nl ) en naar http://www.vrijheidvanbeweging.nl. Het onderzoek lijkt dus niet alleen op mij gericht te zijn en dat is niet verbazingwekkend.


'Asielextremisme'


In oktober 2009 bracht de AIVD een rapport 'Het vuur van verzet' uit, over 'asielextremisme'. De AIVD gaat ervan uit dat AAGU en WSD ook illegale nachtelijke acties doen. Eerder dit jaar bleek uit uitlatingen van Leers en Teeven dat er een speciale officier van justitie was aangesteld om onderzoek te doen naar dat 'asielextremisme'. Dat is dus Schram, weten we nu, een zwaargewicht bij het landelijk parket die ook onder andere de onderzoeken naar Holleeder en de Hells Angels leidt. Het zit ze blijkbaar dwars dat de naming & shaming campagnes tegen bedrijven die detentiecentra bouwen enige mate van succes hebben. Volgens Leers trekken namelijk bedrijven zich terug en is het lastig om bouwers en architecten te vinden voor 'projecten'.

Tegen deze achtergrond moet je al deze repressie zien. Meermalen is in de politiek gesproken over 'hard aanpakken' en 'met wortel en tak uitroeien'. Daarmee lijkt men nu een begin te hebben willen maken. No Borders activisten in Nederland zijn echter vastberaden om met hun campagnes en acties door te gaan. Immers, de repressie waarmee migranten, zogenaamde 'illegalen' worden geconfronteerd, is zoveel ernstiger, dat wij niet bereid zijn te wijken voor de repressie die nu ons wordt toebedeeld.

Sprekend voor mijzelf: de 'opruiende' teksten staan nog altijd op mijn website en ik leg de pen niet neer. Het OM wil dat ik mezelf censureer, en dat kunnen ze wel vergeten!

Joke Kaviaar, 18 november 2011