U bent hier: Home

Wat is de Linkse Hulp?

De LINKSE HULP is een solidariteits-organisatie in Nederland.

  • hulp en solidariteit van en voor linkse activisten en sympathisanten
  • niet gebonden aan een bepaalde groep of richting
  • ondersteuning op financieel, juridisch, politiek en praktisch vlak
  • omdat we dringend wat LINKSE HULP kunnen gebruiken...
  • ... en omdat we weten dat we alleen samen LINKSE HULP kunnen geven !!


Waarom de LINKSE HULP?


De afgelopen jaren is in Nederland een verscherpt politiek klimaat ontstaan. De politiek is over het algemeen verrechtst en in het kader van meer veiligheid worden allerlei maatregelen van kracht die de rechten van burgers aantasten. Voorbeelden hiervan zijn de wet op de identificatieplicht, nieuwe antiterreurwetgeving en het internationaal arrestatiebevel.

Onder het mom van “strijd tegen terrorisme“ worden groepen die voorheen legaal konden opereren op een zwarte lijst geplaatst. Het samenwerken of ondersteunen van deze groepen wordt volgens de nieuwe antiterreurwetgeving ook in Nederland strafbaar.
Deze maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor politieke activisten.
De kans dat actievoerders (hogere) boetes krijgen opgelegd wordt groter, terwijl het geld vaak niet voorhanden is.

Repressie is grensoverschrijdend. Politie en justitie werken internationaal steeds meer samen om beleid te stroomlijnen en nieuw beleid te ontwikkelen. Europol, Eurojust en het internationaal arrestatiebevel zijn hier voorbeelden van. In landen waar sterke radicale oppositie is, is men geneigd om justitiële proefballonnen op te laten om te kijken of het verzet daardoor gebroken kan worden. Mocht een dergelijke maatregel succes hebben, dan kan die worden geëxporteerd naar andere landen.

Ook actievoeren is steeds meer grensoverschrijdend. De laatste jaren zijn overal ter wereld internationale topbijeenkomsten, die steevast gepaard gaan met veel verzet. Als antwoord hierop reageren de autoriteiten met een harde aanpak en criminalisering. De gevolgen van de vele arrestaties kunnen verstrekkend zijn. Landen die deze toppen organiseren zijn steeds meer geneigd om de uitlevering te vragen van mensen die verdacht worden van “crimineel gedrag“ tijdens deze bijeenkomsten.
Tegelijkertijd is in Nederland steeds meer het devies: u vraagt, wij leveren.
Wanneer Nederlandse activisten worden uitgeleverd, worden zij in het buitenland vaak geconfronteerd met een onredelijke juridische gang van zaken en buitensporige hoge straffen.

Al deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat hulp en solidariteit geboden wordt aan hen die het slachtoffer hiervan worden. Daarom is een organisatie nodig die opkomt voor de belangen van deze personen.

Wat doet de LINKSE HULP:

De LINKSE HULP organiseert hulp en solidariteit voor linkse activisten die vanwege hun politieke ideeën of activiteiten worden vervolgd. Als politieke activiteiten kunnen bijvoorbeeld worden gezien: strijd tegen fascisme en vluchtelingenbeleid, kraken en internationalistische strijd. De LINKSE HULP werkt onafhankelijk en is niet gebonden aan een partij, maatschappelijke organisatie of religie. Door zich niet te binden aan een politieke stroming creëert de LINKSE HULP de voorwaarden om gemeenschappelijk te strijden tegen staatsrepressie.

Ondersteuning van de LINKSE HULP kan bestaan uit een bijdrage aan proces- of advocaatkosten. In het geval van opgelegde boetes naar aanleiding van politieke activiteiten kan de LINKSE HULP financieel bijspringen.
Ondersteuning kan ook bestaan uit het vinden van geschikte advocaten. Samen met hen kunnen processen worden voorbereid en kan rond de zaak publiciteit worden gemaakt.

Politieke gevangenen kunnen rekenen op praktische hulp, die kan bestaan uit het contact onderhouden met familie, vrienden of een steungroep. Het leven in de gevangenis kost geld (denk aan bijvoorbeeld abonnementen op kranten en tijdschriften, inkopen van levensmiddelen) en ook hier kan de LINKSE HULP een gevangene eventueel financieel tegemoetkomen. Tevens kan de LINKSE HULP bestaande steungroepen financieel en politiek ondersteunen.

De LINKSE HULP is van mening dat actievoerend Nederland goed op de hoogte moet zijn van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van repressie. Daarom wil de LINKSE HULP samenwerken met groepen die zich kritisch bezighouden met politie en justitie en hen de ruimte geven om hun bevindingen openbaar te maken in gezamenlijke of eigen publicaties.

De LINKSE HULP wil groepen die zich bezig houden met anti-repressie aanvullen. Relevante informatie kan worden uitgewisseld en rond bepaalde thema’s en campagnes kan samengewerkt worden. De LINKSE HULP gaat steungroepen rond bijvoorbeeld een politieke gevangene niet vervangen, maar stimuleren. Door de kennis en ervaring te delen kan een sterkere vuist gemaakt worden.

Mensen die dreigen te worden uitgeleverd naar een ander land vanwege hun politieke activiteiten, krijgen te maken met een ander justitieel apparaat, dat afwijkt van de situatie in Nederland. Daarom is contact met plaatselijke groepen noodzakelijk. Zij kennen immers de juridische situatie in hun land het beste.
De LINKSE HULP wil deze arrestanten vanuit Nederland ondersteunen en de plaatselijke organiserende groepen prikkelen om deze mensen te helpen.

 

Hoe komt de LINKSE HULP aan geld:

De LINKSE HULP is voor al haar activiteiten afhankelijk van donaties.
Daarnaast kunnen inkomsten verkregen worden uit het houden van (informatieve) benefieten en dergelijke.


Hoe kun je steun aanvragen bij de LINKSE HULP:

Heb je informatie over concrete gevallen van repressie of ben je er zelf slachtoffer van? Neem dan contact op met de LINKSE HULP.
Als je denkt dat je voor financiële steun in aanmerking komt, kun je de LINKSE HULP mailen. Zodra de aanvraag is ontvangen wordt er contact met jou opgenomen.


Wat kan jij doen voor de LINKSE HULP:

  • Stort geld zodat de LINKSE HULP haar werk kan doen!
  • Heb je informatie omtrent repressie waarvan je vindt dat die gepubliceerd moet worden, neem dan contact met ons op.